O KNJIŽNICI
Knjižnica
Delovni čas
Krajevne knjižnice
Muzejska zbirka
Galerija Mozirje
Igroteka
Dobro je vedeti
Cenik
Gorska knjižnica

VEČ
Elektronski viri
Digitalne knjižnice
Bralna značka
Pikina bralna značka
Knjižna uganka meseca
Bralci bralcem
Koledar dogodkov
Knjiga meseca
Mladinska knjiga meseca
SLO knjiga meseca
Družinska knjiga meseca
Poezija meseca
Povezave
Knjižnica v številkah
Katalog inf. javnega značaja
E-NOVICE

Prijavite se na brezplačne e-novice:


ANKETA
Kakšne knjige rajši berete?
 Zgodovina Natisni E-pošta


Osrednja knjižnica Mozirje je splošna knjižnica. Kot samostojno knjižnico jo je ustanoviteljica občina Mozirje imenovala na svoji 7. redni seji 17. 9. 2003 z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Mozirje.

Svojo dejavnost opravlja za potrebe Zgornje Savinjske doline in njenih občin: Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica in Solčava, s skupno 16.549 prebivalci.

Spada v IV. skupino splošnih knjižniic - kriterij je število prebivalcev področja, ki ga knjižnica pokriva.

Datum pričetka strokovno organiziranega in vodenega knjižničarstva je 1. junij 1973. Takrat je Matična služba za knjižničarstvo pri NUK-u Ljubljana dala pobudo za ustanovitev knjižnice v vsaki slovenski občini. V Mozirju smo knjižnico organizacijsko pripojili v Zvezo kulturnih organizacij občine Mozirje, kasneje pa je bil ustanovljen Zavod za kulturo občine Mozirje, in sicer 10. decembra. 1991 z odlokom Skupščine občine Mozirje. 24. oktobra 1997 se je ime zavoda spremenilo v Zavod za kulturo Mozirje. Njegova ustanoviteljica je bila občina Mozirje.

Knjižnici Mozirje je Občinski svet Občine Mozirje s sklepom št. 062-02/04-07, z dne 8.10.2004, predal v upravljanje Muzejsko zbirko Mozirje in Mozirjani, ki se nahaja v prostorih na Savinjski cesti 2.

Knjižnica Mozirje je organizirana kot osrednja knjižnica s krajevnimi knjižnicami v posameznih občinskih središčih na področju Zgornje Savinjske doline in za potrebe vseh sedmih občin: Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava.

Konec leta 2003 se je na osnovi zakona o knjižničarstvu osamosvojila in danes nastopa kot samostojni javni zavod z nazivom Osrednja knjižnica Mozirje. Ustanoviteljica Občina Mozirje jo je imenovala na svoji redni seji 17. septembra 2003 z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje. Za ostale občine pa se knjižničarska dejavnost opravlja s pogodbo o izvajanju knjižničarske dejavnosti.

Knjižnico upravlja Svet knjižnice, ki ga sestavlja 9 članov:

- trije predstavniki ustanoviteljice: Jelka Repenšek, Marko Presečnik, Samo Kramer;

- trije predstavniki uporabnikov: Danica Vezočnik, Polonca Kolenc Ozimic, Ana Lamut;

- trije predstavniki zaposlenih: Vladka Planovšek, Tatiana Golob, Matija Blagojevič.

Predsednica Sveta Knjižnice je Danica Vezočnik.

Knjižnica Mozirje postaja tudi informacijski center in opravlja naslednje naloge:

zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo; zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva, elektronskih publikacij, katalogov in drugih baz podatkov; sodeluje v medknjižnični izposoji; pridobiva in izobražuje uporabnike; sodeluje v informacijskem opismenjevanju; zbira, hrani in posreduje domoznansko gradivo; opravlja založniško dejavnost; organizira različne oblike dela za uporabnike in obiskovalce knjižnice.