O KNJIŽNICI
Knjižnica
Delovni čas
Krajevne knjižnice
Muzejska zbirka
Galerija Mozirje
Igroteka
Dobro je vedeti
Cenik
Gorska knjižnica

VEČ
Elektronski viri
Digitalne knjižnice
Bralna značka
Pikina bralna značka
Knjižna uganka meseca
Bralci bralcem
Koledar dogodkov
Knjiga meseca
Mladinska knjiga meseca
SLO knjiga meseca
Družinska knjiga meseca
Poezija meseca
Povezave
Knjižnica v številkah
Katalog inf. javnega značaja
E-NOVICE

Prijavite se na brezplačne e-novice:


ANKETA
Kakšne knjige rajši berete?
 Knjižnica Luče Natisni E-pošta

Knjižnica Luče, Luče 80, 3334 Luče, tel.: 03 / 839-35-52
Za uporabnike posluje:
torek: 15-18,
četrtek: 12-15.

V Lučah je bila knjižnica ustanovljena 14. novembra 1984. Knjižnica s 15m2 površine je najprej gostovala v drugem nadstropju njihove osnovne šole, s poznejšo selitvijo v pritličje pa smo pridobili večji prostor, lasten vhod in nova knjižna stojala. Ko se je v šoli pokazala potreba po novi računalniški učilnici, je knjižnica začasno prenehala z delom, saj ni bilo na voljo drugega primernega prostora.

Ponovno smo knjižničarsko dejavnost pričeli pomladi leta 1999, ko nam je uspelo pridobiti nov prostor v souporabi s Turističnim centrom. Prostor ni bil primeren, zato je bila knjižnična zbirka maloštevilna, štela je od 1000 do 1500 enot.

Ker splošne knjižnice danes prevzemamo nove naloge informacijskega centra v kraju, to je dajanje in posredovanje informacij iz najrazličnejših medijev, nam je občina uredila nov prostor v večnamenski zgradbi v centru kraja. Pridobili smo prostor v izmeri 50m2 z oddelkom za odrasle, mladinskim oddelkom ter videoteko.


V decembru 2003 smo pripravili slavnostno otvoritev nove knjižnice, na kateri je bila prisotna tudi svetovalka za splošne knjižnice pri NUK-u Ljubljana, Silva Novljan. Z delom v izposoji so začeli strokovni delavci, zaposleni v osrednji knjižnici, prav tako pa so ob odprtju stekle priprave na računalniško vodeno izposojo.

V letu 2018 je knjižnična zbirka štela 4.649 enot. Število članov je bilo 159, Na novo se je vpisalo 9 bralcev. Knjižnico so obiskali 1.591- krat, izposodili pa so si 2.700 enot.

V septembru 2019 smo v knjižnici uredili novo računalniško delovno mesto za uporabnike. Nakup računalnika je preko poziva za nakup računalniške opreme v splošnih knjižnicah sofinaciralo Ministrstvo za kulturo. Računalnik je namenjen uporabnikom Knjižnice Luče in ima potrebno programsko opremo za dostop do svetovnega spleta, elektronske pošte, e-virov in e-gradiv. Povezan je s tiskalnikom, zato lahko uporabniki tudi tiskajo in digitalno posredujejo dokumente.

 

Za kvalitetnejši dostop do gradiv med vsemi krajevnimi knjižnicami izvajamo medoddelčno izposojo, tako da uporabniki čim hitreje prejmejo želeno gradivo.

 
< Nazaj   Naprej >