Knjižna uganka meseca maja 2019
 
Pred 42 leti je Mednarodni muzejski svet ICOM 18. maj razglasil za mednarodni dan muzejev. Danes ta dan praznujejo že v več kot 35.000 muzejskih ustanovah v vsaj 140 državah sveta, tudi v Sloveniji. Kljub temu, da danes mladi veliko časa preživite v virtualnem svetu pametnih telefonov, pa muzeji in muzejske zbirke s svojimi zanimivimi predmeti iz različnih zgodovinskih obdobij nagovarjajo tudi vas.
Tudi pod okriljem naše knjižnice deluje v Mozirju muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani, ki preko starih fotografij, listin in predmetov prikazuje zgodovino Mozirja in življenja nekdanjih krajanov.

Seveda bi bila velika večina zgodovine človeštva izgubljena, če ne bi bila zapisana v knjigah. Tudi v naši dolini je deloval zbiralec zgodovinskega gradiva, ki je svoje izsledke objavljal v knjigah. Tako je med drugim napisal knjige Mozirje, Rože in čarovnije, Zgornjesavinjčani od rojstva do smrti …

V tokratni uganki kot odgovor navedi ime in priimek tega publicista in zgodovinopisca, ki ga pozna vsa Zgornja Savinjska dolina.

Odgovor lahko poiščeš s pomočjo knjižničarjev ali na naši spletni strani http://www.knjiznica-mozirje.si/
Izžrebanca bomo obvestili o nagradi in načinu prejema le-te.