Poezija meseca maja 2019 v Knjižnici Mozirje

Jure Jakob: Lakota

Jure Jakob je pisec petih pesniških zbirk (Tri postaje, Budnost, Zapuščeni kraji, Delci dela, Lakota), monografske študije o pripovedništvu Lojzeta Kovačiča Otroški pogled, prozno-esejistične knjige Hiše in drugi prosti spisi ter avtor več otroških pesniških slikanic.
Za pesniško zbirko Lakota, ki jo je avtor lani izdal pod streho založbe LUD Literatura, je prejel nagrado Prešernovega sklada. Jure Jakob tudi v peti zbirki poezije ostaja zvest motiviki, ki povečini črpa iz narave, vaškega ali primestnega okolja, vsakdanjih opravil. Vse to pa pesniku uspeva upesniti z občutenostjo in umirjenostjo, ki jo lahko razumemo tudi kot način bivanja ali odmik od današnjega »ponorelega« sveta.