Poezija meseca maja 2021 v Knjižnici Mozirje

Cvetka Lipuš: Odhajanje za začetnike

Vsebina, skrita za duhovitim naslovom, pripoveduje o odhajanjih vseh vrst, in kot namiguje naslov, so zbrane pesmi pravzaprav priročnik za različna odhajanja. Iz njih je mogoče dojeti, da obstajajo različni odhodi: dobesedni, kot so preselitev, potovanje, smrt, in odhodi v prenesenem pomenu, kot so pobeg v notranjo imigracijo, izguba spomina, roda, smrt drage osebe.
Pripovedujejo o dogodkih, ki jih izkušamo skozi celotno življenje. Pesmi so razporejene v pet razdelkov, pet postaj na poti odhajanja. Prve pesmi pripovedujejo, kako se skriti, druge, kako oditi, tretje pripovedujejo o poti in potovanjih, četrte o tem, kako je potovati v samosti, in pete, kako zajeti luč – zase in za druge. Večkrat nagrajena pesnica je pesmi zapisala s srcem na dlani, odkrito.