Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.knjiznica-mozirje.si
Zavezujemo se omogočati dostopnost naše spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:
- ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
- omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
- navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na
tipkovnici (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
- omogočeno je povečanje velikosti pisave oziroma celotne spletne strani.

Stopnja skladnosti

Spletna stran www.knjiznica-mozirje.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Primeri takih vsebin so: skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), kompleksne tabele s podatki, organigrami, pri čemer pa vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Dostopnost naše spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in načrtujemo, da bo do konca leta 2023 v celoti skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0).

Ta izjava je bila pripravljena dne 19. 4. 2023 na podlagi samoocene. Dostopnost smo zagotavljali že prej, a nismo imeli objavljene izjave dostopnosti.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov naše knjižnice:

Osrednja knjižnica Mozirje
Hribernikova ulica 1
3330 Mozirje

E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


Na obvestilo ali prošnjo vam bomo odgovorili v osmih dneh od prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in zamudo ustrezno utemeljili.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:


MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
INŠPEKTORAT R SLOVENIJE ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

01 555 58 48
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
www.irsid.gov.si