Digitalne knjižnice

Europeana - Europeana je evropska digitalna knjižnica in spletni portal evropske kulturne dediščine. Omogoča dostop do šest milijonov digitalnih objektov (knjige, filmski zapisi, slike, zemljevidi, zvočni posnetki,...).
Kamra - ponuja dostop do informacij, dokumentov, slik in drugega gradiva, ki ga hranijo slovenske splošne knjižnice, muzeji in druge lokalne kulturne ustanove.
World digital library - svetovna digitalna knjižnica nudi pomembne vire, katerih originale hranijo pomembne svetovne knjižnice.
dLIb - je knjižnica na spletu, ki je na voljo vsem preko računalnika ali mobilnega telefona, nudi pa pisne kulturne zaklade Slovenije, redkosti, ki jih hranijo v NUK in v drugih slovenskih knjižnicah. Hkrati vam omogoča dostop do aktualnih strokovnih člankov in drugih celotnih besedil.
DiKUL - je digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani. V okviru spletnega mesta portala so na voljo vsi elektronski informacijski viri, katerih pravico uporabe ima Univerza v Ljubljani.
DOAJ - Directory of Open Access Journals ponuja brezplačen dostop do celotnih besedil člankov iz znanstvenih in strokovnih revij.
Zgodovina Slovenije – SIstory - portal , ki ga ureja Inštitut za novejšo zgodovino. Na njem so, z urejenimi avtorskimi pravicami, prosto dostopne marsikatere publikacije (revije in monografije) s področja slovenskega zgodovinopisja, raziskovalni podatki, arhivski in tiskani viri. Gradivo je primerno za raziskovalce, študente, učence in vse ljubitelje zgodovine.
Založba FDV - dostop do elektronskih knjig založbe FDV. Programsko je založba FDV usmerjena predvsem v izdajanje znanstvenih in strokovnih del domačih in tujih avtorjev s področja pedagoške in raziskovalne dejavnosti fakultete ter v zadovoljevanje potreb študentov FDV po študijski literaturi.
Digitalna knjižnica Biotehniške fakultete - Digitalna knjižnica Biotehniške fakultete je zbirka diplomskih in magistrskih nalog s polnim tekstom.
Digitalna knjižnica Pedagoškega inštituta - uredniško-založniška platforma za celovito digitalno izdajanje znanstvene literature, in sicer tako eno- in večavtorskih monografij ter učbenikov kot znanstvenokritičnih izdaj virov. Je del znanstvene založbe Pedagoškega inštituta v Ljubljani.
Obrazi slovenskih pokrajin - predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom pomembno zaznamovale različna področja življenja v svojem okolju.
Obzornik zdravstvene nege (Obzor Zdrav Neg) - objavlja izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke in novosti na področju zdravstvene nege, babiške nege in interdisciplinarnih področij zdravstvenih in družbenih ved.