Knjižnica Gornji Grad


Knjižnica Gornji Grad, Tlaka 28, 3342 Gornji Grad, tel. 03 / 584-31-70

Za uporabnike posluje:
ponedeljek: 10-15,
torek: 10-14,
petek: 13-19.

V okviru Knjižnice Mozirje je knjižničarstvo v Gornjem Gradu zaživelo 11. novembra 1976. Hkrati je bila knjižnica v Gornjem Gradu prva krajevna knjižnica v mreži naših knjižnic. Del knjižnega gradiva smo prevzeli od Prosvetnega društva Gornji Grad, ostalo gradivo je bilo izbrano iz skupne zbirke osrednje knjižnice. Vse gradivo je danes strokovno urejeno v okolju COBISS in s tem pripravljeno za avtomatizirano izposojo.

Knjižnica je svoj prostor najprej dobila v pritličju Kulturnega doma, po preureditvi pa se je preselila v prvo nadstropje, kjer je bilo na voljo približno 30 m2 površine. Takrat je knjižna zbirka štela od 1.000 do 3.000 knjižnih enot, z novostmi se je dopolnjevala dva do trikrat letno.

Danes knjižnice prevzemajo nove naloge informacijskega centra v kraju, to je dajanje in posredovanje informacij iz najrazličnejših medijev, zato je bila odločitev občine, da uredi nov in moderno opremljen prostor, prava. Knjižnica se je preselila v Dom starejših občanov. V pritličju stavbe je urejen prostor v izmeri 69 m2, kjer smo uredili oddelek za odrasle, mladinski oddelek ter videoteko. Urejena je avtomatizirana izposoja, za uporabnike in bralce je omogočen dostop do svetovnega spleta, imajo pa tudi možnost barvnega tiskanja oziroma skeniranja. Slavnostna otvoritev nove knjižnice je bila 23. junija 2003.

V letu 2018 je knjižnična zbirka štela 8.056 enot. Na novo smo kupili 206 enot. Število članov je 296. V letu 2018 se je na novo vpisalo 23 članov. Vsi člani so knjižnico Gornji Grad obiskali 3.847-krat, izposodili pa so si 10.330 enot gradiva.