Knjižnica Luče

Knjižnica Luče, Luče 19, 3334 Luče, tel.: 03 / 839-35-52
Za uporabnike posluje:
torek: 15-18,
četrtek: 12-15.

V Lučah je bila knjižnica ustanovljena 14. novembra 1984. Knjižnica s 15m2 površine je najprej gostovala v drugem nadstropju njihove osnovne šole, s poznejšo selitvijo v pritličje pa smo pridobili večji prostor, lasten vhod in nova knjižna stojala. Ko se je v šoli pokazala potreba po novi računalniški učilnici, je knjižnica začasno prenehala z delom, saj ni bilo na voljo drugega primernega prostora.

Ponovno smo knjižničarsko dejavnost pričeli pomladi leta 1999, ko nam je uspelo pridobiti nov prostor v souporabi s Turističnim centrom. Prostor ni bil primeren, zato je bila knjižnična zbirka maloštevilna, štela je od 1000 do 1500 enot.

Ker splošne knjižnice danes prevzemamo nove naloge informacijskega centra v kraju, to je dajanje in posredovanje informacij iz najrazličnejših medijev, nam je občina uredila nov prostor v večnamenski zgradbi v centru kraja. Pridobili smo prostor v izmeri 50m2 z oddelkom za odrasle, mladinskim oddelkom ter videoteko.


V decembru 2003 smo pripravili slavnostno otvoritev nove knjižnice, na kateri je bila prisotna tudi svetovalka za splošne knjižnice pri NUK-u Ljubljana, Silva Novljan. Z delom v izposoji so začeli strokovni delavci, zaposleni v osrednji knjižnici, prav tako pa so ob odprtju stekle priprave na računalniško vodeno izposojo.

V letu 2018 je knjižnična zbirka štela 4.649 enot. Število članov je bilo 159, Na novo se je vpisalo 9 bralcev. Knjižnico so obiskali 1.591- krat, izposodili pa so si 2.700 enot.

V septembru 2019 smo v knjižnici uredili novo računalniško delovno mesto za uporabnike. Nakup računalnika je preko poziva za nakup računalniške opreme v splošnih knjižnicah sofinaciralo Ministrstvo za kulturo. Računalnik je namenjen uporabnikom Knjižnice Luče in ima potrebno programsko opremo za dostop do svetovnega spleta, elektronske pošte, e-virov in e-gradiv. Povezan je s tiskalnikom, zato lahko uporabniki tudi tiskajo in digitalno posredujejo dokumente.

Za kvalitetnejši dostop do gradiv med vsemi krajevnimi knjižnicami izvajamo medoddelčno izposojo, tako da uporabniki čim hitreje prejmejo želeno gradivo.