Ure pravljic

Ure pravljic so oblika knjižne vzgoje, ki otroke skozi čarobni svet pravljic spoznava s knjigo, jih navaja na kasnejše branje, pomaga razvijati njihovo domišljijo in bogati besedni zaklad. Pomembno je, da otroka že v predbralnem obdobju navadimo na knjigo, saj ga s tem pripravljamo na kasnejše učno obdobje, kjer bo knjiga njegova redna spremljevalka.


V Knjižnici Mozirje in v krajevnih enotah Nazarje, Ljubno ob Savinji, Rečica in Gornji Grad potekajo pravljične urice od meseca oktobra do maja. Ure pravljic trajajo okoli 45 minut, namenjene pa so otrokom od dopolnjenega 3. leta starosti dalje. Pravljicam sledi ustvarjalna delavnica, kjer na temo prebrane zgodbice ustvarjamo v različnih tehnikah. Sezono pravljičnih uric zaključimo z izletom v naravo ali obiskom otroške predstave.