Cenik

CENIK STORITEV OSREDNJE KNJIŽNICE MOZIRJE ZA LETO 2024

1. LETNA ČLANARINA

Zaposleni

13,00 EUR

Upokojenci, gospodinje

8,00 EUR

Študenti

8,00 EUR

Dijaki, učenci, predšolski, brezposelni, invalidi

0,00 EUR

Pravne osebe

17,00 EUR

2. OBRABNINA VIDEOKASET, DVD-jev, CD-ROM-ov

DVD - 1 enota za 7 dni

brezplačno

CD-ROM - 1 enota za 14 dni

brezplačno

brez možnosti podaljšanja

3. ZAMUDNINA ZA ENOTO za 1 dan

Knjige, tekoče publikacije, zgoščenke

0,20 EUR

DVD

1,30 EUR

CD-ROM, igrače

0,20 EUR

Uničen, pokvarjen, izgubljen DVD ali igrača

30,00 EUR

4. OPOMINI

1. opomin

2,00 EUR

2. opomin

2,50 EUR

3. opomin

3,00 EUR

4. opomin

3,50 EUR

Izterjava na domu

17,00 EUR

5. FOTOKOPIRANJE, VEZAVE, PLASTIFIKACIJA

A4 črnobelo

0,10 EUR

A4 barvno

0,60 EUR

A3 črnobelo

0,15 EUR

A3 barvno

1,00 EUR

A4 - folija

0,40 EUR

Vezava - spirala

1,50 EUR

Vezava - termična

2,10 EUR

Plastifikacija A4

0,70 EUR

Plastifikacija A3

0,90 EUR

6. RAČUNALNIŠKE STORITVE

Izpis iz računalnika A4 -1 list (črnobelo)

0,10 EUR

Izpis iz računalnika A4 - 1 list (barvno)

0,60 EUR

Izpis iz računalnika A3 - 1 list (črnobelo)

0,15 EUR

Izpis iz računalnika A3 - 1 list (barvno)

1,00 EUR

Izpis - transakcija izposoja/vračilo pri članu

0,85 EUR

Digitalno posredovanje - skeniranje (1 stran)

0,10 EUR

CD

0,60 EUR

7. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

1 knjižnična enota

10,00 EUR

1 knjižnična enota iz knjižnic celjskega območja

Brezplačno

Nadomestilo za neprevzeto gradivo

4,00 EUR

8. DRUGO

Nadomestilo za poškodovano ali izgubljeno knjigo

4,20 EUR + nakup nove knjige

Nadomestilo za uničeno nalepko s črtno kodo

0,80 EUR

Telefonsko obvestilo o rezerviranem gradivu

0,60 EUR

Izgubljena ali uničena izkaznica s črtno kodo

10,00 EUR

Izdelava bibliografskega zapisa

12 EUR/uro

Galerija Mozirje – obratovalni stroški

50,00 EUR

Soglasje k ceniku je dal Svet Osrednje knjižnice Mozirje dne 30. 12. 2023 na 5. korespondenčni seji sveta zavoda.

V skladu z 9. in 10. členom Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list št. 29/2003) uporabnikom in članom knjižnice nudimo:

- individualno usposabljanje za samostojno iskanje informacij o gradivu, ki ga
knjižnica ima ter o gradivu, do katerega ima knjižnica dostop;
- Individualno usposabljanje za uporabo vzajemnega kataloga ter drugih
katalogov knjižnice;

Vsem omogočamo brezplačno uporabo elektronske pošte ter tehnične pripomočke, ki so v javni uporabi v prostorih knjižnice.

V knjižnici prirejamo in organiziramo prireditve, s katerimi dajemo poudarek bralni kulturi in branju, različna predavanja, likovne in dokumentarne razstave, srečanja s književnimi ustvarjalci in avtorji ipd. Prireditve so za vse obiskovalce brezplačne.

Razpored prireditev objavljamo v lokalnem časopisu Savinjske novice, vabimo pa tudi z osebnimi vabili. Zato prosimo vse, ki bi želeli biti obveščeni po klasični ali elektronski pošti, da nam to svojo željo posredujejo.