Poslanica Knjižnice Mozirje

»Knjižnica je gostoljuben prostor strokovno usposobljenih, urejenih,
komunikativnih in prijaznih knjižničarjev.
Odzivamo se na potrebe okolja. S svojimi raznovrstnimi dejavnostmi bogatimo kulturno, družabno in duhovno življenje v kraju.
Naša največja vrednota so zadovoljni uporabniki, zato se trudimo širiti bralno kulturo in dobro knjigo med vse generacije bralcev. Prilagajamo se njihovim
različnim potrebam. Pomagamo jim oblikovati domišljijski svet ter
vzpodbujamo osebnostno rast.
Zelo pomembni so nam dobri medsebojni odnosi.
Znamo poslušati in upoštevati drug drugega in radi sodelujemo.
Skušamo biti žarišče med ljudmi in v kraju,
v čim večjem obsegu in čim bolj živo.«