Rastem s knjigo

Osrednja knjižnica Mozirje tudi v šolskem letu 2012/13 sodeluje pri nacionalnem projektu »Rastem s knjigo 2012 – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«. Projekt izvajamo vse splošne knjižnice v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami ter ob podpori Javne agencije za knjigo, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za šolstvo in šport, Združenja splošnih knjižnic in Društva slovenskih pisateljev.

Projekt je namenjen spodbujanju dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature in predstavitvi vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja.
Pri šolarjih spodbuja motivacijo za branje in obiskovanje splošnih knjižnic.

Sedmošolci vseh zgornjesavinjskih osnovnih šol v okviru tega projekta obiščejo Knjižnico Mozirje. Med obiskom se seznanijo z delovanjem splošne knjižnice in različnimi vrstami knjižničnega gradiva. Predstavljene so jim prireditve in projekti, ki jih knjižnica izvaja. Spoznajo delovanje vzajemnega kataloga COBISS/OPAC. Knjižničarji pa jim predstavimo tudi najnovejše mladinsko leposlovje. Ob zaključku obiska vsak sedmošolec prejme v dar knjigo, ki je bila izbrana v okviru projekta. V letošnjem šolskem letu je to knjiga Tadeja Goloba z naslovom Zlati zob z ilustracijami Cirila Horjaka.

V okviru obiska Knjižnice Mozirje so osnovnošolci vabljeni tudi k ogledu Muzejske zbirke Mozirje in Mozirjani in Galerije Mozirje. Koordinatorje projekta »Rastem s knjigo 2012/2013« na osnovnih šolah vabimo, da nam sporočijo, kdaj bi želeli s sedmošolci obiskati našo knjižnico.