Knjižna uganka meseca septembra 2015


UNESCO in Združeni narodi so proglasili 8. september za mednarodni dan pismenosti. Ali veš, da je na svetu skoraj milijarda odraslih, ki ne znajo pisati in brati in, da kar 70 milijonov (to je spet zelo veliko) otrok sploh nima možnosti, da bi obiskovali osnovno šolo in se tako naučili pisati in brati?

Zato se tudi knjižničarji trudimo za odpravo nepismenosti, slovenska knjižničarka Tilka Jamnik pa je celo napisala več knjig o branju in knjižnici. Poišči v svoji krajevni knjižnici ali pa preko internetnega sistema COBISS/OPAC njeno knjigo za otroke, ki govori o bralni znački, njen glavni junak pa je Ostržek.Naslov poišči v knjižnici ali preko internetnega sistema COBISS/OPAC in ga vpiši kot odgovor na tokratno uganko.Ime izžrebanca uganke bomo objavili na naši spletni strani http://www.knjiznica-mozirje.si, nagrado bo lahko prevzel v krajevni knjižnici po dogovoru.