Knjižna uganka meseca novembra 2017

V oktobrski knjižni uganki je žreb izbral Tomaža Plesnika iz Solčave. Tomažu čestitamo za srečo pri žrebu, vas, dragi otroci, pa že čaka reševanje novembrske uganke za knjižne vseznalčke.