Uganke za knjižne vseznalčke

V zadnji lanski knjižni uganki je žreb izbral ALINO BITENC iz Nazarij, ki lahko svojo nagrado prevzame v Knjižnici Nazarje. Alini čestitamo za srečo pri žrebu, vas, dragi otroci, pa že čaka reševanje januarske uganke za knjižne vseznalčke.